Jaarverslagen

De door het bestuur vastgestelde jaarstukken kunt u hier inzien door uw keuze hieronder aan te klikken.

Jaarverslag 2017                 Financieel verslag 2017


Jaarverslag 2016            Financieel verslag 2016
      

 

Deze jaarverslagen ,en eventueel de jaarverslagen van voorgaande jaren, kunnen (ook) worden opgevraagd bij het secretariaat


BeleidsplanIndien u interesse heeft in het beleidsplan kunt u dat inzien door te klikken op onderstaande link, of evtueel opvragen bij het secretariaat.

Beleidsplan 2018-2022