Jaarverslagen

De door het bestuur vastgestelde jaarstukken kunt u hier inzien door uw keuze hieronder aan te klikken.

 

Jaarverslag 2019              Financieel verslag 2019

Jaarverslag 2018              Financieel verslag 2018

      

       

 

 

Deze jaarverslagen ,en eventueel de jaarverslagen van voorgaande jaren, kunnen (ook) worden opgevraagd bij het secretariaat


BeleidsplanIndien u interesse heeft in het beleidsplan kunt u dat inzien door te klikken op onderstaande link, of evtueel opvragen bij het secretariaat.

Beleidsplan 2018-2022

 

Bestuur en vrijwilligers hanteren een privacyreglement op basis van de Wet Algemene Verorderning Persoonsgegevens. Een uittreksel van dit reglement is in te zien door het aanklikken van onderstaand link.

 AVG-wetgeving