Van harte welkom in Het Theehuis!!!

 

Het bestuur heeft gelukkig kunnen besluiten om het Theehuis weer te openen: met ingang van 3 juli kunnen bezoekers weer terecht.

Helaas zijn de openingstijden voorlopig nog beperkt: de deur is geopend op vrijdag, zaterdag en zondag van 11.00 tot 15.00 uur.

Bovendien wordt er gewerkt volgens procotollen die erop zijn gericht de kans op verspreiding van het coronavirus zo klein mogelijk te maken.

De vrijwilligers kunnen hieromtrent informatie geven.

 

Hoewel bestuur en vrijwilligers de  bezoekers graag weer zien komen, geldt nog altijd dat u niet naar het Theehuis komt in geval van de volgende klachten:

* verkoudheid,

* hoesten,

* benauwdheid,

* verhoging of koorts,

* plotseling verlies van reuk en/of smaak.

 

Bent u 70 jaar ouf ouder of hebt u een kwetsbare gezonheid?

Wees extra voorzichtig. Het kan verstandig zijn om voorlopig nog zo veel mogelijk thuis te blijven.

 

Vermijd drukte en geef elkaar de ruimte.