Rabo Clubkas Campagne 2019

Vanaf 2019 heet Rabo Clubkas Actie Rabo Clubkas Campagne, maar aan de inhoud is niets veranderd: Rabo wil daarmee het lokale verenigingsleven ondersteunen met kennis, of netwerken én geld. Dat is de laatste jaren voor Stichting Theehuis Begraafplaats Emmeloord goed uitgepakt. Al een paar maal kreeg het Theehuis dankzij deze actie en de stemmen van de Raboleden een bedrag waarmee mooie dingen kunnen worden gerealiseerd die passen in de doelstelling: het zonder winstoogmerk exploiteren van een plaats op de begraafplaats waar mensen even rustig kunnen verpozen. Daarnaast organiseert en ontwikkelt de groep enthousiaste vrijwilligers activiteiten die een bijdragen leveren aan een goede verwerking van de periode rond het sterven van een dierbare.

Ook dit jaar vragen de betrokkenen bij het Theehuis Begraafplaats Emmeloord de stemgerechtigde leden van Rabo Noordoostpolder hun stem uit te brengen op onze Stichting.  Hoe meer stemmen het Theehuis krijgt, hoe hoger het bedrag is dat de Stichting uiteindelijk ontvangt. Deze keer wordt het bedrag bestemd voor opleiding en training van vrijwilligers. U kunt nu stemmen!!!

Alvast hartelijk dank voor uw steun!