Het Stichtingsbestuur bestaat uit de volgende personen:

voorzitter theehuis  Voorzitter: Mevrouw Fenny Geurtzen

  Emmy  Secretaris: Mevrouw Emmy Middelbeek

IMG 827795  Penningmeester: De heer Romke Steensma

IMG 827595  Lid op voordracht van Humanitas: Mevrouw Saskia van Malsen 

IMG 828195  Co√∂rdinator vrijwilligers: Mevrouw Anita Mabesoone-van Engelen