Het Stichtingsbestuur bestaat uit de volgende personen:

voorzitter theehuis  Voorzitter: Mevrouw Fenny Geurtzen

  Emmy  Secretaris: Mevrouw Emmy Middelbeek

IMG 827795  Penningmeester: De heer Romke Steensma

IMG 827595  Lid op voordracht van Humanitas: Mevrouw Saskia van Malsen 

               

                     Lid     Vacature    PR

 

IMG 828195  Co√∂rdinator vrijwilligers: Mevrouw Anita Mabesoone-van Engelen

 

Thans bestaat er een vacature voor een bestuurder die met name de in- en externe communicatie als aandachtsgebied zal hebben.

 Over de vacature kan contact worden gelegd bij het vrijwilligerspunt Carrefour.

U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de voorzitter of secretaris.