Activiteiten

 

Het ligt in onze bedoeling jaarlijks een aantal activiteiten te organiseren.

Elke 4 maanden proberen we een nieuwe kunstexpositie in het theehuis vorm te geven. Kunstenaars uit de Noordoostpolder genieten voorrang. Nieuwe exposities worden in de media gepubliceerd. Ingeval u belangstelling heeft om te exposeren kunt u contact leggen met ons secretariaat. Zie daarvoor de gegevens onder contact.

In de jaren 2013 tot en met 2016 hebben wij een opendag georganiseerd. De dagen zijn goed bezocht en wij bieden bezoekers van de begraafplaats hiermee een laagdrempelige mogelijkheid om met het Theehuis kennis te maken, Zie voor een indruk van de dagen de foto's onder "Fotogalerie". Wij zijn van plan deze dagen voort te zetten.

In het jaar 2017 stonden we uitvoerig stil bij het eerste lustrum. Onder de rubriek actueel vindt u daarover verslag.

Jaarlijks zijn wij present op de vrijwilligersbeurs in de bibliotheek te Emmeloord. Op 15 december 2015 en in de winter van 2016 en  het voorjaaar 2018 organiseerden wij in het theehuis zelf een inloopmiddag van 14.00 tot 16.00 uur voor potentiële vrijwilligers. Deze momenten zijn vooral ook door de inspanningen van de vrijwilligers zelf geslaagd te noemen.

Het lukt ons redelijk goed het vrijwilligersaantal op peil te houden zodat de belasting niet te groot wordt.